აკადემიური წერა დამწყებთათვის

წიგნი მომზადებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა – როგორ ვიწყებთ წერას – წერის პროცესის ანალიზი – დაგეგმვა: წერისთვის მოსამზადებელი ეტაპი – რა არის აბზაცი – არგუმენტირებული ესე – კრიტიკულად აზროვნება და კითხვა – რა არის პლაგიატი – ციტირება და პერიფრაზირება და ა.შ. ჩამოტვირთეთ AKADEMIURI TSERA